خبرنامه

0%

Writing(فوق فشرده، فشرده ، عادی)

دوره ی عادی : تو این دوره که 20 جلسه هست نامه نگاری های شخصی و اداری ، ایمیل و نوشتن تکالیف دانشگاهی ،رزومه نویسی و CV  و SOP و  مقاله نویسی آکادمیک آموزش داده میشه(خصوصی و گروهی)

 

دوره ی فشرده : همین تعداد جلسات میتونه باشه تو زمان کوتاهتر یا با جلسات کمتر و متمرکز روی نیازشما(خصوصی)

 

دوره ی فوق فشرده : دقیقا با تمرکز روی نیاز زبان آموز برنامه ریزی میشه و در کوتاهترین زمان شما میتونید حداقل 70 درصد ارتقا نوشتن داشته باشین(خصوصی)🌷 🌷 🌷

هزینه ی کلاسهای فوق فشرده و فشرده بیشتر از دوره ی عادی هست.