خبرنامه

0%

Grammar(فوق فشرده، فشرده ، عادی)

دوره ی عادی:  تمامی نکات گرامر انگلیسی تا سطح عالی  advanced در 20 جلسه به شما آموزش داده میشه. کلاس به صورت ورکشاپ عملی هست وکلاس تمرین انجام میشه. این دوره برای افرادی که کنار کلاس مکالمه قصد افزایش درستی جملات رو دارن مناسبه. شهریه ی هر جلسه این دوره به نسبت دو نوع فشرده و  فوق فشرده کمتره( خصوصی و گروهی) .

 

دوره ی فشرده: تمامی نکات گرامر تا سطح عالی تو 10 جلسه آموزش داده میشه و تکالیف در منزل انجام میشه و در کلاس چک میشه. شهریه ی هر جلسه ی این دوره به نسبت دوره ی فوق فشرده کمتره(خصوصی)

 

دوره ی فوق فشرده: تمامی نکات گرامری تا سطح متوسط در 6 جلسه و به صورت خلاصه آموزش داده میشه. شهریه ی هر جلسه ی این کلاس از دو نوع کلاس قبل بیشتره(خصوصی)

دوره های فشرده و نیمه فشرده مناسب افرادی هست که می خوان توبازه زمانی کوتاه در یکی از آزمونها شرکت کنن