خبرنامه

0%

Accent(لهجه گروهی)

دوره ی  accent یا لهجه فقط برای افرادی که حداقل سطح اول متوسط هستن برگزار میشه. این دوره به صورت تخصصی برای معلمان آموزشگاه ها هم هست . اصولا 16 جلسه هست و تا بحال در تمام دوره ها بین 85 تا 100 درصد لهجه افراد رو تغییر داده 🌺 🌺 🌺