خبرنامه

0%

مکالمه ی هدفمند آزمونها(فوق فشرده، فشرده ، عادی)

دوره ی مکالمه ی هدفمند مناسب افرادیه که در مدت محدود می خوان برای آزمون ها آماده بشن. بنابراین تو این دوره ها ممکنه بعضی از موقعیتهایی که تو کتابهای مکالمه هست اصلا آموزش داده نشه. تو این دوره  دقیقا مناسب نمره مورد نظر کار میشه بنابر این تعداد جلسات به نیاز شما بستگی داره  و هزینه به نسبت عادی و فشرده یا فوق فشرده بودن تغییر داره 🌼 🌼 🌼