speaking grammatically

وقت بخیر همراه گرامی ☺️❤

اغلب زبان آموزانی که در کلاس های عمومی شرکت می کنند درک درستی از اهمیت گرامر در زبان ندارند. اغلب با تکرار این جمله که گرامر در زبان مهم نیست حتی از یادگیری گرامر گریزانند. در حالیکه بدون گرامر هیچ زبانی قابل فهم و فهماندن نیست. اما ضرورتی ندارد همانند برخی آموزشگاهها ابتدا چند ترم گرامر بیاموزید و سپس مکالمه . در این قسمت با ارائه ی فایل های صوتی کوتاه مدت نکات گرامر را برای صحبت کردن آموزش می دهم. این بخش برای افرادی که امکان حضور در کلاس را ندارند، نیز برای کسانی که در کلاس شرکت می کنند ولی هنوز صحیح صحبت نمی کنند، مناسب و مفید است. اما از آنجا که نمی توان تمام فایل های صوتی را در وبسایت قرارداد ،هر هفته تعدادی از درسهای این قسمت را می توانید در اینستاگرام همین وب سایت پیگیری کنید 👇🏽👇🏽👇🏽

 

https://www.instagram.com/englishpouramini

 

همراهتان هستم ❤❤❤