reading

وقت بخیر همراهان گرانقدر🌹🌹🌹

در اینجا تمامی نکات reading به مرور به شما آموزش داده خواهد شد. شما با پیگیری فایل های صوتی هرآنچه دربارهء reading لازم است بدانید را فرا خواهید گرفت.هر هفته یک درس برای شما ارائه می شود تا بتوانید در طول هفته آنرا به اجرا در آورده و تمرین نمایید.

درس ششم: reading requirements 👆🏽👆🏽

درس پنجم: inaccurate methods👆🏽👆🏽

درس چهارم: paragraph structure👆🏽👆🏽

 

درس سوم:reading vs.translating👆🏽👆🏽

درس دوم:how to read👆🏽👆🏽

 

 

همراهتان هستم 🍀  🍀  🍀