PTE +65

وقت بخیر همراه گرامی🍀🍀🍀

در این دوره تمامی مواد و توانایی های لازم برای کسب نمرهء بالای 65  آموزش داده می شود. برای افراد کاملا مبتدی این دوره تا نمره ی 65، حدود 9 ماه و برای افراد سطح زیر متوسط حدود 3 ماه به طول می انجامد.

از آنجایی که این آزمون  در برخی از قسمتها مهارت بنیاد است اقدام به موقع برای یادگیری بسیار اهمیت دارد. مهارتهایی مثل سرعت کلام و تلفظ و گوش کردن با تمرین و به مرور ایجاد می شوند .

برای آگاهی از ساختار این آزمون به بخش دربارهء PTE در صفحه اصلی رجوع شود.