NATTI و آموزش ترجمه و ویرایش

در این قسمت شما با آزمون NAATI  و روش و نکات لازم برای ترجمه ی انگلیسی- فارسی و ویرایش آن آشنا خواهید شد.یکی از مزایای این قسمت این است که به دلیل آشنایی با اشتباهات هنگام ترجمه ، می توانید جهت مفاهمه و مکالمه ی بهتر از آن بهره بگیرید.