IELTS

وقت بخیر همراه گرامی،

تعیین سطح IELTS به صورت شفاهی بوده و هر چهارت مهارت زبانی طی یک جلسه 30 دقیقه ای سنجیده شده،سپس تعداد جلسات مورد نیاز به زبان آموز اعلام می گردد.