IELTS فوق فشرده

درود همراه گرامی 🌺❤️

در کلاس های super_intensive# که از سال 2008 به صورت دوره های نوروزی و تابستانی برگزار می گردد،تمامی تکنیک های آزمون بدون هیچگونه کاستی ارائه می شود. تفاوت این دوره با دوره فشرده این است که در این دوره فرصت آموزش گرامر  و واژگان مورد نیاز نبوده و صرفا می توان با تکلیف مرور به کارایی بیشتر دوره کمک کرد .افرادی مجاز به شرکت در این دوره هستند که در 4 مهارت عمومی در حد زیرمتوسط pre-intermediate باشند.تعداد جلسات 20 تا 30 جلسه طی 15 روز است.

 

همراهتان هستم 🌺🍀