iBT

وقت به خیر همراهان گرامی🌺🌺🌺

Internet-based TOEFL یا iBT یکی از آزمون های موسسه ء ETS آمریکا بوده و در کنار IELTS، معتبرترین آزمون انگلیسی دنیا محسوب می شود. در اواخر سال 2005 این آزمون جایگزین CBT که آزمون کامپیوتری تافل و PBT یا همان تافل سنتی هستند، را گرفته و سالهاست که مدرک آن در بیش از 10000 موسسه و مرکز مهاجرتی و دانشگاهی، به ویژه در قاره های آمریکا و اروپا پذیرفته شده است.
این آزمون نیز همانند IELTS ، چهار مهارت زبان را ارزیابی نموده ولی موضوعات مورد آزمون کاملا مرتبط با فضای دانشگاهی هستند. به همین دلیل آشنایی با موضوعاتی از قبیل زمین شناسی،تاریخ هنر،علم و بشر، مردم شناسی، جامعه شناسی،روانشناسی،باستان شناسی،زیست شناسی، گیاه شناسی و نظیر اینها بسیار حائز اهمیت هستند.

تعیین سطح iBT  به صورت شفاهی بوده و طی یک جلسه  30 دقیقه ای تمامی نکات مرتبط با آزمون سنجیده شده، سپس تعداد جلسات مورد نیاز به زبان آموز اعلام می گردد.

همراهتان هستم🌼🌼🌼