iBT 79

وقت بخیر همراه گرامی،

این بخش برای افرادی است که با سواد اندک زبان انگلیسی قصد شرکت در آزمون iBT را دارند . در اینجا راهنمایی ها و دروس لازم برای شرکت در آزمون، نیز موضوعات موجود در آزمون را ارائه می کنم . بنابراین در ابتدا با نیاز های اولیه آزمون شروع می کنیم.
برای کسب نمره ی 79 شما می باید گرامر را در سطح متوسط بدانید. دانستن این سطح از گرامر برای پاسخ به پرسش های بخش reading و listening بسیار ضروری است .اما برای بخش writing و speaking همین حد گرامر با اندکی اشتباه پذیرفته است . آنچه که در دو بخش اخیر حائز اهمیت است سرعت بیان و تایپ است. مهارتهای مادر در آزمون iBT، به ترتیب، دو مهارت listening و reading هستند.
علاوه بر گرامر، شما نه تنها نیاز به واژگان عمومی روزمره دارید بلکه باید واژه های مرتبط با موضوعات درسی موجود در این آزمون که در بخش iBT ارائه شده را نیز به خوبی بدانید.به همین دلیل در اینجا با همین نیازهای پایه آغاز می کنیم.

درس اول
فهرست نکات گرامری که باید بدانید :
در بسیاری از سایت ها زمان های دستوری یا tenses را به عنوان گرامر مورد نیاز آزمون عنوان می کنند. در حالیکه اگر شما هنوز این زمانها و دو حالت معلوم و مجهول آن را نمی دانید مجاز به شرکت در آزمون نیستید. چراکه این نکات دستوری ابتدایی ترین نیازهای زبانی هستند. در این درس بخشی از فهرست این نکات ارائه می شود.

nouns یا مقوله اسم در هر زبانی بسیار مهم است. زیرا تمامی اشیاء، انسان ها، مکانها و ماهیت ها با یک اسم خوانده می شوند. اسم با نام متفاوت بوده و می تواند به هر یک از مصداق های آن اسم اشاره داشته باشد. به عنوان مثال، وقتی می گوییم ‘کودک’ هر کودکی در جهان میتواند منظور نظر ما باشد.
اما وقتی میگوئیم ‘علی’ فرد خاصی مد نظر ماست. ‘علی’ یک نام است. البته نامها زیرمجموعه ای از اسامی هستند که به آن اسم خاص می گویند.
در آزمون iBT انواع اسامی ،شماردنی ،نشماردنی، جمع پذیر،اسم جمع، انواع نشانه های جمع،اسم ذات و معنی و غیره ضمن اجرای چهار مهارت آزموده می شوند. بنابراین هر چه بیشتر با این مقوله آشنا باشید موفقتر خواهید بود . درس اسامی را در بخش گرامر ارائه کرده ام .

با آرزوی پیروزی