collocation

درود دوست گرامی 🌺❤

در این بخش هر هفته با یکی از باهم آیی های انگلیسی آشنا شوید.

 

🍀👇🍀👇

 

درس 3: صفت ها و قید هایی که پیش از  information به معنای “بیشتر و اضافه ” به کار می روند.

additional information

extra information

more information

further information

new information

other information

supplementary information

 

 

درس 2: get یکی از verb( فعل) های انگلیسی است که هم به لحاظ معنی و هم از نظر همنشینی با سایر واژه ها(collocation) زبان آموزان را دچار سردرگمی می کند.به همین دلیل اولین انتخابم در این بخش و بخش vocabulary این واژه است.

 

به ترکیب آن با noun ها یا اسامی در اینجا دقت کنید:👇💐

 

  Get + a noun

از فرصت استفاده کردن get a chance

دچار انفولانزا شدن           get the flu

کار پیدا کردن         get a job

    به خانه رسیدن    get home

   دوش گرفتن     get a shower

استراحت دادن ،نفس گرفتن        get a break

   ارتقاء شغلی داشتن/ پیدا کردن      get promotion

    نت برداشتن    get notes

  مراقب بودن      get care

سواستفاده کردن      : get advantage of

.He got advantage of their being old and took all their money

لذت بردن  :get pleasure from/ out of something

       .She gets a lot of pleasure from  her garden

 

درس 1 :  به واژه هایی که بعد از این افعال: Go , get, grow, turn, become قرار میگیرند دقت کنید و سعی کنید به همین صورت استفاده کنید. البته بجای اغلب این افعال میتوان از become  استفاده کرد.اما دانستن چند نکته راجع به افعال زیر لازم است .

تمامی  افعال زیر به معنای ” شدن” هستند ولی واژه هایی که همراه آنها استفاده می شوند با هم متفاوت هستند.

 

 

Go , get, grow, turn, become

 

  • فعل go برای تغییرات ظاهری، ویژگی های شخصیتی و فیزیک افراد همچنین برای تغییرات ناگهانی و معمولا منفی و ناخوشایند بکار می رود.البته به ندرت برای تغییر رنگ تدریجی نیز استفاده می شود .

شدیدا عصبانی شدن       Go mad= become very mad

کور شدن   Go blind

کچل شدن     Go bald

سفید شدن(مو)   Go grey

کر شدن   Go deaf

تاریک شدن   Go dark

قرمز شدن(صورت )   Go red

   زرد شدن( کاغذو اشیاء)  Go yellow

   :Examples

.She is very shy. Her face goes red when someone talks to her

.After hearing of her son’s death, her hair went grey/gray over the night

 

 

 

 

درس های #synonyms را از صفحهء زیر پیگیر باشید👇🏽👇🏽👇🏽

https://www.instagram.com/englishpouramini