مکالمه

وقت بخیر همراه گرامی،

تعیین سطح کلاس های مکالمه به صورت oral (شفاهی) و رایگان است. در این آزمون 20 دقیقه ای هر چهار مهارت زبانی و گرامر ارزیابی می شوند .