مکالمه حضوری

وقت بخیر همراه گرامی،

دوره های مکالمه عادی هستند که به در خواست گروههای متقاضی و با تعداد 8 تا 12 زبان آموز تشکیل می شوند. هزینه ی کلاس های گروهی نرخ مصوب آموزش و پرورش بوده و از شیوه های آموزشی که به ماندگاری آموزه ها کمک کنند استفاده می شود.