رزومه

مدرك تحصيلي
1 – كارشناسي ارشد زبانشناسي همگاني ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
2 – كارشناسی مترجمي زبان انگليسي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز
3 – فارغ التحصيل دومين دوره واژه گزيني فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي

سوابق كاري
الف : تدريس و ترجمه شفاهی
1 – دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان ، بهمن 1380 تا خرداد 1382 (واحدهاي تدريس شده: ترجمه پيشرفته 1 و 2 ، ترجمه مطبوعاتي 1 و 2 ، ترجمه متون ساده ، اصول و روش ترجمه ، اصول و مباني ترجمه ، ترجمه متون اقتصادي ، زبانشناسي ، آواشناسي ، مكالمه موضوعي ، مهارتهاي مطالعه ، خواندن و درك مفاهيم 1)
2 – دانشگاه غير انتفاعي جهاددانشگاهي ، 81-1380 (واحد تدريس شده: زبان عمومي)
3 – دانشگاه پيام نور واحد كرج ، نيمسال دوم 1380 (واحد تدريس شده: زبان عمومي)
4 – دانشكده تربيت بدني تهران ، نيمسال دوم 1380 و 1381 (واحد تدريس شده: زبان عمومي)
5 – مؤسسه جهاددانشگاهي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران ، پاييز 1381 (واحد تدريس شده: ويرايش ترجمه و ويرايش فارسي)
6 – دانشگاه آزاد اسلامي واحد آشتيان ، نيمسال اول 83-1382 (واحدهاي تدريس شده: گرامر 1 و 2 ، خواندن درك مفاهيم 1 و 2)
7 – مركز علمي كاربردي نظام الملك ، نيمسال دوم 83-1382 (واحدهاي تدريس شده: ساخت زبان فارسي ، گرامر و كاربرد اصطلاحات)
8 – مؤسسه Cavendish College سال 1382 (واحدهاي تدريس شده: ترجمه متون مطبوعاتي و خواندن مطبوعاتي)
9 – مركز علمي كاربردي شماره 35 ، نيمسال اول 1383 (واحدهاي تدريس شده: آواشناسي و خواندن و درك مفاهيم)
10 – دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرند ، نيمسال اول 1383 (واحدهاي تدريس شده: آواشناسي ، زبانشناسي ، ترجمه متون ساده و كاربرد اصطلاحات و خواندن مطبوعاتي)
11 – وزارت كشور ، مترجم شفاهي و كتبي به صورت پروژه اي ، سال 1383
12 – دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن ، نيمسال اول 1384 (واحدهاي تدريس شده: آواشناسي ، ترجمه متون ساده)
13 – مركز آيلتس مؤسسه كاريابي بين المللي سلامت ، 85-1384 (برنامه ريزي آموزشي ، آموزش TTC و مديريت گروه)
14 – مؤسسه آموزش انگليسي ايران¬مهر ، 1386 (تدريس دوره هاي IELTS و PBT ، مكالمه و TTC)
15 – مركز بين المللي آموزش زبان فارسي دهخدا (زير نظر دانشگاه تهران)، آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان، سال 1387 (دوره میاني و گردآوري مطالب آموزشي و تأليف جزوه درسي)
16 – مؤسسه زبان انگليسي آريانا- آريانپور ، 89-1387 (دوره هاي مكالمه و pre-IELTS)
17 – مؤسسه آموزش انگليسي پارسايان 1389 ( Head Teacher و مدرس iBT و IELTS)
18 – مؤسسه فرهنگي آموزشي NKT ، 91-1389 (مدير و برنامه ريز آموزشي و مدرس)
19- اموزشگاه فرزانه،1394-1393 )سوپروایزر و teacher trainer)
20- مؤسسه فرهنگي آموزشي سروش صبا، 1394- 1395 (مدرس)
21- تدریس خصوصی IELTS,iBT,conversation
و همکاری دوستانه با آموزشگاه مترجمان

ب : طراحی دوره:
1-طراحی دوره آموزشی برای کلاس آمادگی آزمون ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه رودهن ،1377
2-طرح درس دانشگاهی برای واحد های درسی زیر در دانشگاههای آزاد و علمی کاربردی تهران ،کرج،تاکستان،آشتیان، رودهن،پرند،نظام الملک، مرکز 35، مرکز جهاد دانشگاهی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و نمایندگی Cavendish College، 1380- 1385 شامل :
زبانشناسی، آواشناسی، اصول و روش ترجمه، کاربرد اصطلاحات، مکالمه ی موضوعی، ترجمه پیشرفته 1و 2، ترجمه متون اقتصادی و سیاسی، ترجمه مطبوعاتی ،خواندن مطبوعاتی، گرامر انگلیسی1 و 2 ، ویرایش، ساخت زبان فارسی
3-طراحی دوره ی آموزش مکالمه از مبتدی تا عالی برای شرکت آرمه نو،1382
4-طراحی دوره آموزش معلم آیلتس،موسسه ی سلامت ،1384
5-طراحی دوره ی نیاز-محور برای هر زبان آموز از سال 1383 تا کنون
6-طراحی دوره کامل آموزش IELTS از کاملا مبتدی تا نمره ی 6، در 60 جلسه، 1384
7-طراحی دوره ی کامل آموزش iBT از کاملا مبتدی تا نمره ی 100 در 70 جلسه، 1387
8- طراحی دوره ی آموزش لهجه ی انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی در 16 جلسه، 1381
9-طراحی دوره ی آموزش کودکان 3 تا 6 سال، 7 تا 12 سال و 13 تا 18 سال، 1384 و 1388
10-طراح و نویسنده نمایش های آموزشی برای کودکان 3تا 6 سال، 1389
11-طراحی دوره های آموزش معلم انگلیسی برای آموزشگاههای ایرانمهر،پارسایان،NKT، فرزانه
12-طراحی دوره ی آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان در سه سطح مقدماتی ، متوسط و پیشرفته، 1393-1387
13-طراحی کلاس های فیلم و آشپزی ایرانی برای زبان آموزان غیر فارسی زبان

ج: پژوهش و مقاله
1 – ارائه مقاله با عنوان “تأثير دوزبانگي بر ميزان يادگيري دانش آموزان دوزبانه آشوري ساكن تهران” ، پنجمين كنفرانس بين¬المللي زبانشناسي ، اسفند 1379
2 – همكار پژوهش طرح دوزبانگي مركز تأليف كتب درسي آموزش و پرورش ، 80-1379
3 – همكار پژوهش در طرح دوزبانگي آموزش و پرورش در بخش زبان تركي ، 1380
4 – ارائه مقاله با عنوان “رنگ واژه در زبان كودكان نابينا از ديدگاه شناختي” دومين كنفرانس بين المللي علوم شناختي ، اسفند 1381
5 – مقاله با عنوان “خانواده زبانهاي هند-اروپايي”، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان، 1382

د: ترجمه و آثار چاپي
1 – مترجم پروژه “تدوين مباني نظري و الگوهاي مدرسه محوري” ، 1382
2 – ترجمه فارسي به انگليسي “راهنماي برنامه درسي براي ملل مسلمان براي مركز اسلامي لندن” ، 1382
3 – ترجمه سه فصل از كتاب “درمان رفتار شناختي” با ويرايش علمي دكتر سيد احمد جلالي ، 1384
4 – ويرايش علمي و صوري “فرهنگ رهيافت” با تأليف مهناز بهراملو ، 1386

مهارت های رسانه:

1- برنامه سازی رادیویی

2- نویسندگی و نمایشنامه نویسی

3- کارگردانی نمایش رادیویی

4- گویندگی و اجرای زنده 

5- سخنران انگیزشی

6- مربی فن بیان

سوابق کار:

1- ارئه ایتم رادیویی به عنوان گوینده در برنامه استیج ماه رمضان کانون معرفت

2- تهیه برنامه و گویندگی و نویسندگی در رادیو آ

3- موسس ، تهیه کننده ، ایده پرداز ،طراح ،گوینده، ادیتور و گزارشگر رادیو موج زندگی

4- مربی فن بیان گروه موج زندگی