ترجمه و ویرایش

وقت بخیر همراه گرامی،

این یک بسته ی کامل آموزشی شامل اصول ترجمه،روش ترجمه و ویرایش ترجمه است.این دوره خلاصه ی دوره هایی است که در دانشگاه و در گروه های مترجمی انگلیسی ارائه می نمودم.با شروع این دوره تغییر چشمگیر در زبان عمومی و سپس نگاهتان به ترجمه و شیوه های صحیح ترجمه خواهید داشت.این دوره نیزز به درخواست گروه های زبان آموزان،شرکت ها و ادارات قابل اجراست .