هدفمند ویژه آزمون ها

وقت بخیر همراه گرامی،

این دوره بر اساس نیازهای عمومی هر زبان آموز جهت ورود به دوره ی تخصصی مورد نیاز در هر یک از آزمون های IELTS، iBT، PTE، GRE و سایر آزمونها طراحی می شود. در این دوره ها شما طی چند ماه (بجای 2-1 سال) مهارت زبانی لازم برای آزمون را کسب می کنید.